Pogrzeb chrześcijański

cmZ prawa do pogrzebu chrześcijańskiego mogą skorzystać ci, którzy przez całe życie posiadali jawny związek z Chrystusem i Kościołem:

– uczestniczyli we Mszy Św. w niedziele i święta;
– przystępowali do sakramentów świętych /spowiedź i Komunia Św./;
– zachowywali przykazania Boże i kościelne;
– uczestniczyli w życiu parafii /zaangażowanie w pracach i działalności Kościoła/;
– spotykali się z miejscowym duszpasterzem w czasie wizyty duszpasterskiej.

Kodeks Prawa Kanonicznego mówi wyraźnie, że niektórym osobom należy odmówić pochówku chrześcijańskiego. Wymienione są trzy kategorie takich osób:

– notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
– osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
– inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

Czytamy bowiem w Katechizmie Kościoła Katolickiego: „posługa Kościoła powinna jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym…” (KKK 1684). Pogrzeb „nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów” (KKK 1684). Pogrzeb wreszcie powinien wyrażać prawdę o rzeczywistym związku zmarłego z Kościołem, ponieważ liturgia pogrzebowa podkreśla to w następujących słowach: „Nasz brat zasnął w pokoju z Chrystusem” lub „pracował i cierpiał z Chrystusem”, lub też „Jezu, Ty posilałeś naszego brata Najświętszym Ciałem i Krwią swoją”.

Jak brzmią słowa modlitw liturgicznych, skoro wszyscy wiedzą, że to nieprawda? Skoro ktoś za życia nie chciał korzystać z łaski wiary, to nie powinien także po śmierci korzystać z przywileju pogrzebu chrześcijańskiego, zarezerwowanego dla osób wierzących. Trzeba mieć tę świadomość przy załatwianiu formalności w urzędzie parafialnym, gdzie w spokoju, z szacunkiem i z pokornym nastawieniem możemy te sprawy właściwie załatwić. Nie należy uprawiać tzw. polityki roszczeniowej /zamawiam – płacę – wymagam!/

W godzinie śmierci nie zapomnijmy wezwać do osoby umierającej kapłana, który przez udzielenie sakramentu namaszczenia chorych, spowiedź i Komunię Św. pojedna tę osobę z Bogiem i przygotuje ją na przejście z tego świata do wieczności.

Aby pogrzeb chrześcijański został należycie przygotowany, należy spełnić następujące warunki:

1. Cmentarz w Cisnej jest jedynym aktywnym cmentarzem na terenie parafii, zatem tylko na nim dokonujemy legalnego pochówku zmarłych.
2. Cmentarz jest komunalny, wszelkie formalności dotyczące placu załatwiamy w Urzędzie Gminy.
3. Przy załatwieniu spraw związanych z pogrzebem w kancelarii parafialnej potrzebny jest akt zgonu wystawiony przez lekarza potwierdzony zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego, który jest podstawą przy pochówku na cmentarzu.
4. Jeśli zmarły przebywał w szpitalu, dobrze jest przedstawić zaświadczenie o przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych, spowiedzi i Komunii Św., wystawionego przez kapelana szpitala.
5. Jeżeli zmarły mieszkał poza terenem parafii, potrzebna jest pisemna zgoda proboszcza miejsca zamieszkania na pogrzeb w naszej parafii.
6. Rodzina zmarłej osoby powiadamia o planowanym obrzędzie grabarza oraz panią kościelną, składając przy tym dobrowolną ofiarę.
7. Należy ustalić godzinę rozpoczęcia ceremonii pogrzebowej na cmentarzu, aby ogłosić ją wiernym i umieścić ją na klepsydrach /wieszamy je najczęściej przed kościołem i na cmentarzu/.
8. Uroczystości pogrzebowe są sprawowane w kaplicy cmentarnej i na cmentarzu, nie przewiduje się zatem procesji z domu do kaplicy.
9. Mszy Św. pogrzebowej nie można sprawować w Triduum Paschalnym. Wtedy Msza Św. w intencji zmarłego odprawiana jest w innym stosownym czasie, ustalonym przez ks. proboszcza. W Okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy Msze Św. są sprawowane w kolorze białym.
10. Dzień przed pogrzebem odmawiany jest różaniec za zmarłego w kaplicy cmentarnej, godzinę ustala rodzina.
11. Dzień wcześniej lub 15 minut przed samym pogrzebem jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, aby przyjąć Komunię Św. w intencji zmarłego w czasie uroczystości żałobnych.
12. Przed obrzędem na cmentarzu ktoś z osób delegowanych przez rodzinę przyjeżdża po kapłana po paramenty, które po pogrzebie odwozi do świątyni.

Przyjęło się w naszej parafii, że po uroczystościach żałobnych sprawowane są dwie Msze św. w intencji zmarłego: w 7 i 30 dzień po śmierci. Jeżeli uważa się to za stosowne, to rodzina zmarłej/go może zamówić więcej Mszy Św. lub Msze Św. gregoriańskie /wg własnego uznania/.