I Komunia św.

ikom1. Niezależnie od wspólnej nauki, dzieci uczące się w Zespole Szkół w Cisnej, idą do Komunii Św. w parafii Cisna i Wetlina.

2. Dzieci kl. II, które od samego początku /czyli od kl. „0”/ uczestniczą  w nauczaniu religii w szkole, mogą przygotowywać się przez rok formacyjny do Sakramentu Eucharystii – I Komunii Św.

3. Formacja zakłada przygotowanie dla dzieci i rodziców. Dzieci w ramach katechizmu przygotowują się na zajęciach lekcyjnych. Niezależnie od tego czasu nauki formują się regularnie raz w miesiącu.

4. Spotkania formacyjne obejmują:
– krótkie pytanie dzieci /pytania 1-60 z „Małego katechizmu”/ ;
– konkretne omówienia poszczególnych spraw i zadań do realizacji dotyczących  form  przygotowania do I Komunii Św.

5. Obok spotkań comiesięcznych dzieci wraz z rodzicami przeżywają spotkania, w których otrzymują kolejne znaki na drodze przygotowania do I Komunii Św.:
–  w październiku otrzymują różaniec – przez cały miesiąc dzieci uczestniczą w modlitwie różańcowej w kościele;
– w grudniu otrzymują Cudowny Medalik NMP –  przez cały Adwent uczestniczą w Roratach;
– w Wielkim Poście otrzymują książeczkę – przez cały Wielki Post starają się uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Postu – /Drodze Krzyżowej lub Gorzkich Żalach/;
– w dniu I Komunii Św. otrzymują obrazek – Pamiątkę I Komunii Św.

6. Przed I Komunią Św. dzieci będą miały krótki egzamin sprawdzający – dopuszczający do sakramentu.

7. Przed I Komunią Św. dzieci będą uczestniczyły w 7-8 próbach, przygotowujących je bezpośrednio do uroczystości.

8. I Komunia Św. w naszej parafii odbywa się zazwyczaj w III lub IV niedzielę maja, na dodatkowej Mszy Św. o godz. 9.30.

9. Dzień przed Komunią Św. /zazwyczaj w sobotę/ duszpasterze organizują spowiedź dla dzieci oraz dla ich rodziców i krewnych.

10. Do I Komunii Św. dzieci idą w jednakowych strojach, wcześniej zamówionych przez rodziców.

11. Dla osób najbliższych- tj. dla  rodziców jest REZERWACJA MIEJSC/ tuż za ławkami dla dzieci/.

12. Na Mszy Św. całą Uroczystość rejestruje jeden kamerzysta i fotograf, odpowiednio wcześniej zamówiony przez rodziców. W miarę możliwości rodzice też zamawiają organistę.

13. Po I Komunii Św. dzieci uczestniczą w tygodniu dziękczynienia za I Komunię Św., obchodząc tzw. BIAŁY TYDZIEŃ / uczestniczą w nim ze swoimi najbliższymi/.

14.Dzieci są zachęcane, aby w duchu wdzięczności praktykowały po I Komunii Św. Nabożeństwo I Piątków Miesiąca.