Parafia 2003-2015 cz. 1

W dniu 5 maja 2003 r. placówkę parafialną objął ks. Janusz Marszałek – pracujący dotąd jako dyrektor Domu Rekolekcyjnego „TABOR” w Olchowie k. Leska. Przed nowym duszpasterzem w krótkim czasie stanęło wiele trudnych wyzwań. Ks. Proboszcz rozpoczął swoją posługę duszpasterską w dniu odpustu parafialnego, 8 maja 2003 r. w Uroczystość Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, przejął katechizację w liczbie 21 godzin w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Cisnej, 13 maja 2003 towarzyszył uczniom kl. III Gimnazjum w sakramencie bierzmowania, którego udzielił ks. bp Adam Szal w parafii pw. Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny w Lesku. W dniu 25 maja odbyła się zaplanowana wcześniej Uroczystość I Komunii Św., tydzień później Rocznica I Komunii Św.
W międzyczasie rozpoczęły się przygotowania do uroczystości Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, którą zaplanowano na dzień 22 czerwca 2003 roku.

12. Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

20nmp03

Obraz MB Częstochowskiej w kościele w Cisnej

Niezapomnianym wydarzeniem we wspólnocie parafialnej stała się Uroczystość Peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego. Do tego wielkiego wydarzenia przygotowały przez rekolekcje, które poprowadził ks. Janusz Krygowski – wikariusz parafii Błażowa.
22 czerwca 2003 r. przed godziną 17.00 przybyła do kościoła parafialnego Ikona Matki Bożej Częstochowskiej, po zakończeniu peregrynacji w dekanacie lutowiskim, w sąsiedniej parafii Wetlina. Uroczystej Mszy Św. Nawiedzenia przewodniczył ks. bp Adam Szal, biskup pomocniczy przemyski wraz z koncelebrującymi kapłanami z dekanatu leskiego. Sprawowano ją przy nowym ołtarzu polowym, wybudowanym przez mieszkańców parafii Cisna w ciągu 4 dni na placu za prezbiterium kościoła.
Po Mszy Św. mieszkańcy wszystkich miejscowości, należących do naszej parafii uczestniczyli świątyni w całonocnym czuwaniu przed Obliczem Jasnogórskiej Pani. O północy Uroczystej Pasterce Maryjnej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Krzysztof Mijal, w koncelebrze z ks. Piotrem Bartnikiem i ks. diakonem Arkadiuszem Śliwińskim, którzy reprezentowali duszpasterzy pracujących w parafii Cisna.
23 czerwca, w godzinach południowych Obraz Matki Bożej odwiedził kościół filialny na Przysłupiu.
Pobyt Matki Bożej zakończyła Uroczysta Msza Św. ku czci Matki Bożej – Królowej Pokoju, w czasie której modliliśmy się o szczególny pokój i pojednanie dla wszystkich mieszkańców naszej parafii. Wzruszającym momentem był znak pokoju i przebaczenia oraz dzielenie się chlebem ofiarnym, który został przyniesiony w darach ołtarza. Po Mszy Św. nastąpiło uroczyste pożegnanie, po którym Obraz opuścił naszą wspólnotę parafialną i został przewieziony samochodem-kaplicą do parafii Baligród.
Od października 2003 r. do czerwca 2004 r. trwała tzw. Mała Peregrynacja Obrazu MB Częstochowskiej, poświęconego w dniu Uroczystości, który odwiedzał rodziny i domy naszej parafii.

13. Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów „Bieszczady dla Jezusa” (WEB)

Dzieło ewangelizacji w Bieszczadach zostało zainicjowane przez ks. Janusza Marszałka i Wspólnotę Ewangelizacyjną „ADONAI” jeszcze przez rokiem 2000. Rok po objęciu parafii ks. Proboszcz zaprosił ewangelizatorów do Cisnej, aby korzystając z dogodnego miejsca na plebanii prowadzić dzielenie się Ewangelią z przybywającymi i wypoczywającymi na terenie parafii turystami.

DCF 1.0

Ewangelizatorzy z Ks. Abpem J. Michalikiem

W dniach 10-25 lipca 2004 r. odbyła się w Cisnej inicjatywa ewangelizacyjną – Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów – w tym roku pod nazwą: Festiwal Form Alternatywnych, transmitowana w Radio „FARA” Archidiecezji Przemyskiej. Na zakończenie Ewangelizacji Uroczystą Mszę Św. odprawił Ks. Abp Józef Michalik, dziękując wspólnie z ewangelizatorami za owoce posługi oraz udzielając błogosławieństwa tym, którzy wyjeżdżali na Inicjatywę Ewangelizacyjną „Przystanek Jezus” organizowaną przy Przystanku Woodstock w Kostrzynie n. Odrą.

W następnych latach Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów korzystała z gościnności parafii i gminy w Polańczyku, jednak ewangelizatorzy odwiedzali kościoły bieszczadzkie, aby głosić Słowo Boże i dawać świadectwo wiary. Na zaproszenie ks. Janusza Marszałka, Proboszcza i organizatora akcji, przybywali także do Cisnej.

17 lipca 2007 r. do Cisnej zawitała grupa Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów „Bieszczady dla Jezusa”. Po godzinie adoracji Jezusa w Najśw. Sakramencie, wspólnej i indywidualnej modlitwy, uczestnicy ewangelizacji udali się na ulice Cisnej, aby tam ogłaszać Radosną Nowinę o Zbawieniu, dokonanym w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.
Na parkingu w centrum Cisnej doszło do szczególnego i pięknego spotkania z grupą dzieci wraz z rodzicami z Rawy Mazowieckiej, którzy z księdzem i siostrą zakonną podróżowali autokarem po Bieszczadach.
W godzinach popołudniowych ks. Proboszcz udał się z grupą ewangelizatorów do Roztok Górnych, gdzie nastąpiło poświęcenie tablicy upamiętniającej pobyt ks. Karola Wojtyły sprzed 50 laty.
Wieczorna Eucharystia o godz. 18.00 poprzedzona była modlitwą uwielbienia prowadzoną przez ks. Mariusza Rybę, moderatora Szkoły Nowej Ewangelizacji Arch. Przemyskiej. Mszę św. koncelebrowało 5 kapłanów pod przewodnictwem ks. Jana Spierewki z diecezji pelplińskiej. Słowo Boże wygłosił ks. Rafał Jarosiewicz z diecezji siedleckiej. W czasie Mszy św. wierni obejrzeli scenkę ewangelizacyjną i wysłuchali świadectwa życia.
Dzień zakończył koncert ewangelizacyjny zespołu Anastasis na parkingu w centrum miejscowości.

W następnych latach: 15 lipca 2012 r., 20 lipca 2014, 19 lipca 2015, w czasie Mszy Św. parafialnych ewangelizatorzy inicjatywy Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów „Bieszczady dla Jezusa posługiwali przez animację muzyczną, posługę lektora i kantora w czasie Liturgii Słowa, animację obrazową w postaci pantomimy oraz świadectwo. Po każdej Mszy Św. ewangelizatorzy przed kościołem dzielili się Dobrą Nowiną z wiernymi – rozdawali karteczki z fragmentami Pisma Św. w myśl akcji „Słowo Boże za darmo dla każdego” oraz ulotki z programem inicjatywy i informacjami o dziele Nowej Ewangelizacji.

14. Parafialne Misje Ewangelizacyjne

Przez roczną modlitwę w każdą I niedzielę miesiąca – Nowennę przed Misjami – wspólnota parafialna przygotowywała się do wydarzenia, jakim miały być Misje Parafialne. Oczekiwanie było szczególnie podniosłe, ponieważ poprzednie Misje odbywały się 14 lat temu i niewiele osób pamiętało tamto wydarzenie.

22renm06

Ks. H. Pszona (po prawej), z gitarą an.muz. K. Glac

Misje Ewangelizacyjne odbywały się w dniach 18-26 września 2004 r. Prowadził je Zespół Ewangelizacyjny pod kierunkiem misjonarzy: ks. Henryka Pszony – proboszcza parafii Maćkowice k. Przemyśla i ks. Janusza Krygowskiego – wikariusza parafii Błażowa. Wraz z misjonarzami posługiwali animatorzy ze Wspólnoty Ewangelizacyjnej „ADONAI” oraz Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.
Obok zawartych w tematach dnia i homilii Praw Ewangelizacyjnych: „Miłość Boża”, „Grzech”, „Zbawienie w Jezusie”, „Wiara i Nawrócenie”, „Duch Święty” i „Wspólnota” wierni mogli przeżyć nabożeństwa: za zmarłych (z procesją na cmentarz), Apel Jasnogórski, Nabożeństwo Pojednania, Spowiedź Misyjną, Drogę Krzyżową i Nabożeństwo Krzyża Misyjnego połączone z niesieniem krzyża.

W dniach 23-27 września 2006 r. w parafia Cisna przeżywała Renowacje Misji Ewangelizacyjnych. Rozważaniom przewodniczyli ks. Henryk Pszona oraz ks. Janusz Krygowski wraz z zespołem animatorów ze Wspólnoty Ewangelizacyjnej ADONAI i Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

15. Wizytacje Kanoniczne Księży Biskupów

6 października 2004 r. w Parafii miała miejsca wizytacja kanoniczna Ks. Abpa Józefa Michalika, Metropolity przemyskiego. Ks. Arcybiskup odwiedził kościół parafialny pw. Św. Stanisława Bpa w Cisnej oraz kościół filialny pw. Wszystkich Świętych na Przysłupiu. W kościele parafialnym Metropolita przemyski spotkał się z przedstawicielami Rady Duszpasterskiej, Zespołu Charytatywnego oraz Róż Różańcowych.
Podczas Mszy Św. koncelebrowanej wraz z ks. Mieczysławem Bąkiem – Dziekanem dekanatu leskiego oraz duszpasterzami parafii Cisna i Wetlina, udzielił sakramentu bierzmowania 61 uczniom Gimnazjum – pochodzącym z parafii Cisna (40 osób) i Wetlina.

Ks. Bp A. Szal w kościele na Przysłupiu 2009

W dniu 2 czerwca 2009 r. Ks. Biskup Adam Szal rozpoczął wizytację kanoniczną parafii Cisna.
Na wstępie Mszy Św. w kościele filialnym pw. Wszystkich Świętych w Przysłupiu Ks. Biskupa powitali ministranci: Konrad i Jakub Waligóra, przedstawiciele Rady Duszpasterskiej: Zofia Sikora i Edward Karnas oraz Ks. Proboszcz. W homilii Ks. Biskup wskazał na tajemnicę Eucharystii jako źródło naszego duchowego rozwoju i najpiękniejszy moment, w którym możemy dziękować Jezusowi za dar zbawienia.
Po południu w kaplicy przy cmentarzu p. kościelna – Danuta Cycak dokonała prezentacji grup duszpasterskich parafii Cisna.
Uroczystą Mszę św. poprzedziło powitanie Ks. Biskupa przez: dzieci – Barbarę Kwiatanowską, Jadwigę Hartman i Jakuba Wojtanowskiego oraz dorosłych: p. Jadwigę Trześniowską – zastępcę prezesa Zespołu Parafialnego „CARITAS” i Jana Misiorka – przedstawiciela Rady Duszpasterskiej i gospodarza budowy. Powitanie zakończył ks. proboszcz, który opowiedział o kolejnych etapach rozbudowy świątyni parafialnej.
Mszę Św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa koncelebrowali: ks. dziekan Mieczysław Bąk, ks. wicedziekan Stanisław Guzy z Baligrodu, ojciec duchowny dekanatu – ks. Adam Zaremba ze Średniej Wsi i ks. Janusz Marszałek. Posługę muzyczną w czasie Mszy Św. pełnił Chór Kameralny z Cisnej pod dyrekcją p. Marii Hartman.
W homilii Ks. Biskup nawiązał do męczeńskiej śmierci Patrona parafii – Św. Stanisława, biskupa ze Szczepanowa. Przypomniał, że każdy z nas jest powołany do świętości życia i za cenę męczeństwa we współczesnym świecie powinien je realizować. Na zakończenie Ks. Proboszcz podziękował wszystkim za obecność i ofiarował Ks. Biskupowi pamiątkowy medal i książkę, wydaną z racji Jubileuszu 50-lecia parafii.
Po Mszy Św. Ks. Biskup zatrzymał się na chwilę, aby porozmawiać z przebywającą na wypoczynku grupą emerytów z Warszawy, uczestników pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 r.
Następnego dnia – 3 czerwca Ks. Biskup spotkał się prywatnie z majstrem budowy panem Stanisławem Łonyszynem, który wyjaśnił mu plany trzeciego etapu rozbudowy. O godz. 10.00 rozpoczęło się spotkanie z dziećmi i młodzieżą Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cisnej. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu szkolnego, Ks. Biskupa kolejno powitali: Karolina Latawiec i Martyna Ciombor z kl. V SP oraz Jan Koza z kl. III Gimnazjum, dyrektorzy szkół: Halina Dziarmaga /Szkoła Podstawowa/ i Ireneusz Benewiat /Gimnazjum/ oraz Wójt Gminy Cisna – p. Renata Szczepańska jako przedstawiciel organu prowadzącego szkoły.
Po powitaniu dzieci kl. „0” oraz uczennice Gimnazjum przestawili krótki program słowno – muzyczny. Ks. Biskup w swoim słowie nawiązał do bajki o trzech drzewach mówiąc o realizacji naszych marzeń, które mimo innych oczekiwań spełniają się według zamysłu i woli Stwórcy. Podziękował także za dotychczasową współpracę dzieci młodzieży, nauczycieli i wychowawców.
Po błogosławieństwie końcowym Ks. Biskup odbyło się spotkanie z pracownikami SP i Gimnazjum /przy ciastku, kawie i herbacie/. Ks. Biskup zachęcił wszystkich pracowników szkół, aby byli wierni swemu powołaniu i aby nie szczędzili trudu w wychowaniu młodego człowieka.
Po spotkaniu w szkole Ks. Biskup na zakończenie wizytacji odwiedził jednego z najstarszych mieszkańców naszej społeczności oraz darczyńcę i ofiarodawcę naszej parafii p. Aggeusza Ćmakowskiego, Wraz z nieżyjącą już żoną wspierali poprzednich proboszczów parafii, zapraszali ich na posiłki, przygotowywali Wigilię dla księży, a w ostatnim czasie przekazali bezinteresownie część swojej ziemi na potrzeby parafii.

W sobotę, 18 kwietnia 2015 r. w kościele dojazdowym pw. Wszystkich Świętych w Przysłupiu. rozpoczęła się wizytacja kanoniczna Ks. Bpa Stanisława Jamrozka – biskupa pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej. Po powitaniu chlebem i solą przez przedstawicieli mieszkańców miejscowości Krzywe i Przysłup, Ks. Biskup został przywitany przez delegację: dzieci, przedstawicieli Rady Duszpasterskiej i ks. proboszcza. Następnie rozpoczęła się Msza Św., której przewodniczył ks. proboszcz, a ks. biskup wygłosił homilię.
W kościele parafialnym Ks. Biskup spotkał się z przedstawicielami grup duszpasterskich: Komitetu Rozbudowy Kościoła, Rady Duszpasterskiej, Róż Żywego Różańca, Parafialnego Koła „Caritas” oraz Dziewczęcej Służby Maryjnej i Ministrantów. Podczas uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej z 9 kapłanami z Dekanatu Lesko Ks. biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z trzech parafii: Cisna, Nowy Łupków i Wetlina – 12 uczniom kl. III Gimnazjum z Zespołu Szkół w Cisnej oraz jednej osobie dorosłej. Po Mszy św. uczniowie podziękowali ks. biskupowi, ks. dziekanowi oraz ks. Proboszczom: o. Amadeuszowi Irzykowi OFM z Wetliny i ks. Januszowi Marszałkowi z Cisnej za przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Ks. biskup pobłogosławił krzyże nowo bierzmowanym oraz wręczył katechizmy Youcat – kompendium wiedzy religijnej dla młodzieży. Spotkanie zakończyło pamiątkowe zdjęcie z ks. biskupem Stanisławem.

16. Rekolekcje wielkopostne i przed bierzmowaniem

W Parafii każdego roku odbywały się rekolekcje wielkopostne, które służyły duchowemu przygotowaniu do przeżywania świąt Wielkanocnych.

W 2004 r. rekolekcjom przewodniczył ks. prałat Marian Rajchel z Jarosławia – diecezjalny egzorcysta.

W roku Eucharystii tematem przewodnim było hasło: „Eucharystia źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia”. W dniach 10–13 marca 2005 r. Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Adam Pietrucha, proboszcz parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Gorzycach k. Przeworska, budowniczy kościoła i wieloletni przewodnik Grupy Pielgrzymkowej Św. Rafała, idącej z Przeworska na Jasną Górę.
W pierwszym dniu rekolekcji zatrzymaliśmy się nad tajemnicą Wieczernika, uświadamiając sobie postawę naszej wdzięczności za dar Eucharystii i kapłaństwa.
W drugim dniu rekolekcji rozważaliśmy sens ofiary i cierpienia na krzyżu jako owoców naszego odkupienia, zwracając na postawę przepraszania za nasze grzechy.
W trzecim dniu rekolekcji – zarazem dniu spowiedzi wielkopostnej – uświadamialiśmy sobie postawę autentycznej wiary i świadectwa, prosząc o łaskę wiary w głoszeniu prawdy o Chrystusie.
W ostatnim, czwartym dniu rekolekcji uświadomiliśmy sobie rolę sakramentów w życiu Kościoła, wdrażając postawę uwielbienia za sakramentalny wymiar życia chrześcijańskiego.

W dniach: 1-5 kwietnia 2006 r. rekolekcje wielkopostne prowadził Ks. Mariusz Ryba – Moderator Szkoły Nowej Ewangelizacji Św. Jakuba Apostoła Archidiecezji Przemyskiej.
W czasie rekolekcji bardzo mocno wypunktował 6 Praw Ewangelizacyjnych – ukazując na przykładzie osób spotykających na swej drodze Zbawiciela ich prawdziwą postawę, decyzję, ich wybór, ich właściwe nastawienie do życia. Równocześnie były prowadzone rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cisnej.
W czasie rekolekcji dla dzieci i młodzieży posługę pełnili animatorzy muzyczni: Małgorzata Wojczaczek i Wojciech Czuba, którzy poprzez animacje oraz pieśni uwielbienia i dziękczynienia w czasie poszczególnych spotkań starali się pomóc w przeżywaniu spotkań z Jezusem.

Rekolekcje wielkopostne w 2007 poprowadził ks. Marek Wojnarowski – dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu, w 2009 ks. Kan. Czesław Niemiec – rezydent parafii Lesko.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ks. dr Z. Kosik – rekolekcje

W dniach 20–23 marca 2010 r. Rekolekcje Wielkopostne prowadził ks. dr Zbigniew Kosik – proboszcz parafii pw. Św. Jana Kantego w Błędowej Tyczyńskiej /diecezja rzeszowska/.
W czasie rekolekcji były nauki ogólne dla wszystkich, nauki stanowe dla mężczyzn, kobiet i młodzieży oraz rekolekcje szkolne dla dzieci Szkoły Podstawowej w Cisnej.

W dniach 9–12 kwietnia 2011 r. Rekolekcje Wielkopostne prowadził ks. Ireneusz Karpiński – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Mchawie.

Rekolekcjom adwentowym w 2011 przewodniczył o. Marcin Drąg OFMConv., duszpasterz akademicki z Krakowa.
W 2013 Rekolekcje Wielkopostne prowadził ks. Andrzej Kudyba, wikariusz z Baligrodu.

W dniach 30 marca – 2 kwietnia 2014 w parafii Cisna odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził o. Jacek Wolan SChP z Krakowa. Czas refleksji nad Bożym Słowem wypełniły nauki ogólne, stanowe oraz spotkania dla dzieci i młodzieży Gimnazjum. Tematem głównym była Osoba Jezusa Chrystusa, Boga-Człowieka.

Rekolekcje Wielkopostne w 2015 prowadził ks. Prał. Franciszek Rząsa.

W dniach 19-20 marca 2015 odbyły się szkolne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Cisnej. W rekolekcjach uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej z klas 0-6, uczniowie Gimnazjum z klas I-III oraz nauczyciele i wychowawcy. Prowadzili ks. Janusz Marszałek i dk Piotr Krzych. W pierwszym dniu uczestnicy rekolekcji brali udział w animacji i konferencji, natomiast w drugim dniu obok animacji i krótkiej katechezy uczestnicy wzięli udział w Drodze Krzyżowej.

Ważnym elementem przygotowania młodzieży gimnazjalnej do przyjęcia w sposób dojrzały sakramentu bierzmowania są rekolekcje zamknięte prowadzone w jednym z domów rekolekcyjnych naszej Archidiecezji. Także młodzież Gimnazjum w Cisnej uczestniczy w takich rekolekcjach.

W dniach 17-19 listopada 2006 r. w Domu Rekolekcyjnym Ruchu „Światło–Życie” w Rzepedzi odbyły się Rekolekcje Ewangelizacyjne dla uczniów kl. II i III Gimnazjum – kandydatów do sakramentu bierzmowania. W rekolekcjach uczestniczyło 88 osób z parafii: Cisna, Wetlina, Baligród, Mchawa i Hoczew.
Rekolekcje prowadzili: Ks. Janusz Marszałek oraz Witek Wilk – perkusista zespołu „La Pallotina” i świecki ewangelizator posługujący we wspólnotach modlitewnych, wraz z grupą animatorów: Bernadetą „Bernaś” Tomoń, Kamilą Bodnar, Małgorzatą Wojczaczek, Wojciechem Czubą i Marcinem Pieniążkiem „Kosiniakiem”. W rekolekcjach uczestniczył również katecheta Gimnazjum w Mchawie – ks. Bogusław Gut.

W dniach 10-12 maja 2007 r. w Domu Rekolekcyjnym w Zboiskach odbyły się Rekolekcje Ewangelizacyjne dla uczniów kl. II i III Gimnazjum – kandydatów do sakramentu bierzmowania. W rekolekcjach uczestniczyło 62 osoby osób z parafii: Cisna, Wetlina, Wysoka Łańcucka oraz Sonina k. Łańcuta.
Rekolekcje prowadził Ks. Janusz Marszałek wraz z grupą animatorów: Anią, Różą, Eweliną, Piotrem /w/ i Piotrem /m/. W rekolekcjach uczestniczył również wikariusz parafii Sonina k. Łańcuta – ks. Jacek Łuc.

W dniach 15–17 listopada 2007 r. uczniowie kl. I i II Gimnazjum im. Płk Kazimierza Iranka–Osmeckiego w Cisnej udali się na rekolekcje zamknięte do Willi OO. Jezuitów w Orzechówce.
Nad stroną duchową i formacyjną czuwali obok Ks. Janusza Marszałka animatorzy: Adam, Monika, Krzysztof i Witek (RAM), Żaneta, Marzena i Jagoda (Ruch Światło–Życie), animatorką muzyczną była Kamila, która z towarzyszeniem Uli grającej na skrzypcach animowała nasze spotkania muzyczne.
W piątkowy wieczór, po Adoracji Najśw. Sakramentu uczestniczyliśmy na Mszy Św. z modlitwą przyjęcia Jezusa jako Jedynego Pana i Zbawiciela.

Rekolekcje przed bierzmowaniem w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi 2012

W dniach:  16-18 listopada 2012 r. w Domu Rekolekcyjnym Ruchu „Światło-Życie” w Rzepedzi w rekolekcjach ewangelizacyjnych wzięli udział uczniowie kl. III i II Gimnazjum Zespołu Szkół w Cisnej z parafii Cisna i Wetlina /w liczbie 32 uczestników/; do tej grupy dołączyła 6-osobowa grupa młodych z parafii Pielnia k. Sanoka. Rekolekcje poprowadził ks. Janusz Krygowski – moderator Diakonii Ewangelizacji Ruchu „Światło-Życie”, kapelan Sióstr Nazaretanek w Komańczy-Letnisku. Posługę animatorską pełnili: Ania, Marta, Zuzia i kleryk Łukasz, na co dzień katecheta Gimnazjum w Cisnej.

W dniach 16-18 stycznia 2015 w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi odbyły się rekolekcje przed bierzmowaniem dla 35 uczniów Gimnazjum w Cisnej i Sieniawie (parafia Głębokie). Rozważaniom przewodniczył ks. Janusz Krygowski, posługę w małych grupach pełnili animatorzy i kandydaci Ruchu Światło-Życie: Zuzanna, Weronika, Magdalena, Paweł, Filip i Maciej. Młodzieży towarzyszyli ich duszpasterze, ks. Krzysztof i ks. Janusz Marszałek.

17. Odpusty Parafialne

Uroczystość Odpustowa ku czci Patrona Parafii – Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski, przypada każdego roku w dniu 8 maja i jest świętem dla całej wspólnoty parafialnej.
Uroczystościom odpustowym przewodniczą i homilię głoszą zaproszeni przez Ks. Proboszcza kapłani we mszy św. koncelebrowanej.
W czasie sumy odpustowej posługują: strażacy z OSP Cisna, Zespół Folklorystyczny „ŁOPIENKA” oraz Chór Kameralny „ALTER EGO” pod dyrekcją p. Marii Hartman, Schola Parafialna, siostry z Róży Różańcowej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika a także Liturgiczna Służba Ołtarza – Ministranci i Dziewczęca Służba Maryjna. Po Mszy Św. Litanii Loretańskiej i procesji z Najśw. Sakramentem wokół świątyni zgromadzeni śpiewają dziękczynne TE DEUM Oraz „Boże coś Polskę”.

Uroczystość Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika odbyła się 2005 r. w dniu 9 maja (ze względu na wypadającą w dniu 8 maja Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego). W komentarzu wprowadzającym lektor Dariusz Wethacz przybliżył życiorys i sylwetkę naszego patrona. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył ks. Adam Zaremba, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Średniej Wsi. Współkoncelebransami byli: ks. Adam Mazurek, wikariusz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Baligrodzie i ks. Adam Dziadowicz, wikariusz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lesku, który wygłosił okolicznościową homilię.
Na Liturgii Słowa posługiwali: p. Marek Chochoła i p. Anna Łopatko, psalm responsoryjny wykonała schola pod kierunkiem posługującej muzycznie p. Elżbiety Benewiat. W homilii kaznodzieja – ks. Adam Dziadowicz – podkreślił wymowne znaczenie tekstu perykopy opisującej obraz Jezusa – Dobrego Pasterza w nawiązaniu do cnót, zasług i postawy Św. Stanisława.

Uroczystości Odpustowej w 2006 r. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Archiprezbiter Bieszczadzki, Dziekan Dekanatu Solina – ks. prał. Wojciech Szlachta. Koncelebransami byli: Dziekan Dekanatu Lesko – ks. prał. Mieczysław Bąk, proboszcz parafii Wetlina – o. Amadeusz Irzyk OFM, proboszcz parafii Mchawa – ks. Stanisław Curzytek i ks. Janusz Marszałek.
Tego samego dnia tj. 8 maja o godz. 15.00 w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej otwarto „Wystawę Fotogramów Fresków Kaplicy Zamku Królewskiego w Lublinie”. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Cisna, z-ca dyr. Nadleśnictwa Cisna – główny inicjator pomysłu – p. R. Zielonka, Dyrektor Muzeum Zamku Królewskiego w Lublinie i Proboszcz parafii Cisna. Otwarcie uświetnił swoim występem Chór Kameralny z Cisnej.

W 2007 r. Uroczystości Odpustowej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił proboszcz parafii Nowy Łupków – ks. Tadeusz Włoch. Koncelebransami byli: ks. Bogusław Gut – wikariusz parafii Baligród oraz ks. Zbigniew Mackiewicz – wikariusz parafii Średnia Wieś.

Uroczystości odpustowej w 2008 przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Andrzej Szkoła, proboszcz w Wołkowyi.

Uroczystość Odpustowa 2009 r. była o tyle wyjątkowa, bo po raz ostatni sprawowana w tym wnętrzu świątyni – przed modernizacją i rozbudową dalszą. Uroczystościom odpustowym przewodniczył i homilię wygłosił o. Justynian Rosa OFM z parafii w Wetlinie. Mszę Św. koncelebrowali: ks. Piotr Bielówka – wikariusz parafii Baligród oraz ks. Janusz Zagól – wikariusz parafii Bezmiechowa.

Ks. St. Węglarz na odpuście parafialnym 2010

Odpust parafialny 2010 r. po raz pierwszy wierni przeżywali w rozbudowywanej świątyni. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył ks. Stanisław Węglarz – proboszcz parafii Hoczew, który wygłosił okolicznościową homilię, nawiązując do niezłomnej postawy Św. Stanisława, do hartu ducha, męstwa i wiary, które zaprowadziły go na ołtarz męczeństwa. W koncelebrze uczestniczyli ks. Piotr Bielówka – wikariusz parafii Baligród i ks. Janusz Marszałek – proboszcz parafii.

W dniu 3 października 2010 r. w zabytkowej cerkwi pw. Św. Paraskewii w Łopience przeżywaliśmy już kolejny XI Odpust ku czci NMP – Pani Różańcowej, od momentu wznowienia odpustów w roku 2000. Przez ponad 200 lat przybywały na nie wielotysięczne tłumy pątników i pielgrzymów obu obrządków chrześcijańskich (łacińskiego i unickiego) z odległych stron Polski, Węgier i Rusi, a w okresie zaborów z całej niemal Galicji i Węgier. Łopienka była wówczas jednym z trzech najważniejszych sanktuariów maryjnych w diecezji przemyskiej. Wraz z Kalwarią Pacławską pod Przemyślem oraz Starą Wsią pod Brzozowem należała do najliczniej odwiedzanych miejsc odpustowych. Stanowiła też wtedy centrum kultu maryjnego na całe zachodnie Bieszczady.
Do dnia dzisiejszego odpusty łopieńskie cieszą się ogromną popularnością. U stóp ikony Matki Bożej Pani Łopieńskiej zgromadzili się liczni pielgrzymi: przedstawiciele harcerzy, przewodnicy górscy, ratownicy GOPR, nauczyciele, leśnicy, dzieci i młodzież /byli także ludzie ze świata sztuki – aktorzy/. Świątynia zgromadziła wiernych obu obrządków: grecko-katolickiego i rzymsko-katolickiego.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Janusz Marszałek – proboszcz parafii Cisna, który wygłosił także homilię, koncelebrowali kapłani: Ks. Marek Wasąg – odpowiedzialny w Archidiecezji za Odnowę w Duchu Św., ks. Daniel Trojnar – Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie, Ks. Bogusław Zajdel – proboszcz parafii Jabłonka i ks. Krzysztof – kapłan z diecezji lubelskiej.
Nad całością czuwał duchowy opiekun cerkwi – ks. Piotr Bartnik, proboszcz parafii Górzanka – przed laty duszpasterz w Cisnej. Oprawę liturgiczną przygotował Zespół Folklorystyczny „ŁOPIENKA” pod kierunkiem p. Haliny Rachwalskiej.

Uroczystości Odpustowej 2011 r. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił o. Amadeusz Irzyk – proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Wetlinie, w 2012 Uroczystości odpustowe prowadził ks. Roman Łobaza, a w 2013 ks. Paweł Serwański, wikariusz ze Średniej Wsi.

W 2014 r. Uroczystościom odpustowym przewodniczył i homilię wygłosił ks. Paweł Pelc – wikariusz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lesku.

W 2015 uroczystościom przewodniczył ks. Adam Chochołek, proboszcz parafii Jankowce – Glinne, który wygłosił homilię, ukazującą realną wartość świadectwa Św. Stanisława, którego duch niezłomności wiary może być bardzo istotny w naszych czasach, będąc dla wielu współczesnych wyznawców Chrystusa prawdziwym drogowskazem odwagi i męstwa w wyznawaniu wiary.

18. Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i i Krwi Pańskiej – Boże Ciało – jest jednym z sześciu obowiązkowych i zarazem jednym z najbardziej starożytnych świąt. Po Uroczystej Mszy św. odbywa się uroczysta procesja z Najśw. Sakramentem do czterech ołtarzy. Uczestniczą w niej przedstawiciele Róż Różańcowych, dzieci kl. II i III – przeżywające I Komunię Św. i rocznicę I Komunii Św. oraz wszyscy wierni wspólnoty parafialnej a także goście i turyści – przebywający na wypoczynku. Od 2010 r. Uroczystość Bożego Ciała w Cisnej związana jest z prymicjami księdza neoprezbitera, który pełnił w parafii posługę diakońską w czasie Wielkiego Postu.
Przez cały tydzień trwa Oktawa Bożego Ciała, a na zakończenie Oktawy we czwartek odbywa się błogosławieństwo wianków oraz szczególne błogosławieństwo małych dzieci.

W procesji z Najśw. Sakramentem w Uroczystość Najświętszego Ciała i i Krwi Pańskiej – Boże Ciało w dniu 26 maja 2005 r., –uczestniczyli: Ks. Janusz Marszałek i Ks. Diakon Adam Świsterski.

W dniu 3 czerwca 2010 r., w Uroczystość Bożego Ciała, w naszej parafii przeżywaliśmy prymicyjną ofiarę Mszy Św. Na zaproszenie miejscowego duszpasterza przyjechał ks. Rafał Borcz – pochodzący z parafii Tryńcza k. Przeworska. Towarzyszyła mu najbliższa rodzina: tato oraz rodzeństwo: brat i siostra. Na początku po wprowadzeniu ks. neoprezbitera do świątyni powitali go przedstawiciele dzieci I Komunijnych, Liturgicznej Służby Ołtarza, dorosłych oraz Ks. Proboszcz. Uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Rafał, a współkoncelebrowali: ks. Janusz Krygowski – kapelan Sióstr Nazaretanek w Komańczy, który wygłosił okolicznościową homilię oraz ks. Janusz Marszałek. Z powodu padającego deszczu nabożeństwo do czterech ołtarzy odbyło się wewnątrz świątyni. Na zakończenie ks. Rafał udzielił wszystkim obecnym prymicyjnego błogosławieństwa, rozdając przy tym pamiątkowe obrazki.

bc11

Boże Ciało 2011 – ks. P. Kowal (neoprezbiter), obok ks. J. Krygowski

W dniu 23 czerwca 2011 r. w Boże Ciało przeżywaliśmy radosne spotkanie dziękczynne za dar Chrystusowego kapłaństwa. Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Paweł Kowal – pochodzący z parafii Przeworsk, tegoroczny neoprezbiter, Koncelebransem był ks. Janusz Krygowski – pochodzący z parafii Harklowa, kapelan Sióstr Nazaretanek w Komańczy, który obchodzi w tym roku 25-lecie kapłaństwa. W Uroczystej Mszy Św. dziękczynnej za dar Sakramentu Kapłaństwa wzięli udział rodzice kapłanów: państwo Krystyna i Marek Kowal oraz siostra Marysia a także państwo Apolonia i Władysław Krygowscy.

19 czerwca 2014 r. w Boże Ciało Mszę Św. Prymicyjną odprawili: ks. Łukasz Czaja i ks. Łukasz Pernal, którzy sprawowali posługę duszpasterską w Parafii Cisna.

Prymicyjną Mszę Św. w Uroczystość Bożego Ciała 4 czerwca 2015 r. odprawił ks. Piotr Krzych z Przeworska.

19. I Komunia i Bierzmowanie

W dniu 22 maja 2005 r. w naszej wspólnocie parafialnej odbyła się Uroczystość I Komunii Św. Po raz pierwszy do swego serca przyjęły Jezusa Eucharystycznego dzieci kl. II Szkoły Podstawowej w Cisnej – na Mszy Św. o godz. 9.30, które dzień wcześniej przystąpiły do pierwszej Spowiedzi Świętej.
Mszy Św. przewodniczył i wygłosił okolicznościową homilię Ksiądz Proboszcz Janusz Marszałek. W czasie liturgii posługę muzyczną pełniła pani Elżbieta Benewiat.
W Uroczystości – obok rodziców, rodziców chrzestnych, rodzeństwa, dziadków, krewnych i znajomych wzięły udział zaproszone z tej okazji: pani Halina Dziarmaga – Dyrektor SP im. A. Fredry w Cisnej oraz pani Maria Wróbel – wychowawczyni klasy II; uwieczniając swoją obecność na pamiątkowym zdjęciu. Dzieci uczestniczyły w nabożeństwach Białego Tygodnia – jako dziękczynieniu za dar Eucharystii.

W piątek, 4 czerwca 2010 r. Parafia przeżywała Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania 35 kandydatom z Wetliny i Cisnej. Uczniowie Gimnazjum im. płk Kazimierza Iranek–Osmeckiego przyjęli sakrament namaszczenia Duchem Świętym z rąk Ks. Bpa Mariana Rojka. Mszę Św. z Ks. Biskupem koncelebrowali: ks. prałat Mieczysław Bąk – dziekan dekanatu leskiego, o. Amadeusz Irzyk OFM – proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Wetlinie, ks. Rafał Borcz – neoprezbiter, który posługiwał na praktyce diakońskiej w Cisnej oraz miejscowy proboszcz. W konfesjonale posługiwał ks. Stanisław Guzy – proboszcz parafii Baligród.
Na zakończenie, po podziękowaniu za dar bierzmowania, kandydaci otrzymali od Księdza Biskupa Pismo Święte jako znak misji głoszenia i dawania świadectwa Chrystusowi.

W dniu 20 czerwca 2013 r. w kościele parafialnym w Cisnej odbyła się uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania. 17 uczniów kl. III Gimnazjum w Cisnej, reprezentujących parafie: Cisna i Wetlina przyjęło dar umocnienia Duchem Św. Uroczystościom przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. Biskup Adam Szal – biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej. Mszę Św. z ks. biskupem koncelebrowali: ks. prałat Mieczysław Bąk – dziekan Dekanatu Lesko, który dopuścił w egzaminie kandydatów do bierzmowania; ks. Paweł Serwański – wikariusz parafii Średnia Wieś, który katechizował przez pół roku naszą młodzież; o. Amadeusz Irzyk – proboszcz parafii Wetlina i ks. Janusz Marszałek.

20 maja 2014 r. w Parafii Cisna odbyła się uroczystość Udzielenia Sakramentu Bierzmowania uczniom kl. III Gimnazjum. Sakramentu Bierzmowania udzielił i Słowo Boże wygłosił Ks. Bp Stanisław Jamrozek – biskup pomocniczy naszej Archidiecezji.

20. Festiwale i Koncerty

W dniu 1 maja 2006 r. w czasie Festynu Parafialnego gościł w Cisnej zespół „Full Power Spirit”, grupa młodych ludzi, którzy bardzo mocno zdominowali chrześcijański rynek muzyki hip-hopowej. Wielu pamięta show tancerzy break–dance, niepowtarzalny bit-box (naśladowanie głosem perkusji), pełne głębokiej treści hip-hopowe rymy – ze znanym „Bądź wojownikiem – pozytywnym wojownikiem”, mocne wskazówki moralne zawarte w „Hip-Hop Dekalog” oraz pełne pikanterii i nietuzinkowego dowcipu słowa człowieka, który zarządza załogą FPS (a zwłaszcza jego świadectwo).
„Full Power Spirit” wystąpił w ostatnim czasie w naszej Archidiecezji: w Cisnej, w Polańczyku na Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów oraz na Franciszkańskich Spotkaniach Młodych w Kalwarii Pacławskiej.

W sobotę 28 października 2006 r. odbył się w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej koncert podsumowujący październik – miesiąc poświęcony Maryi oraz czas szczególnego dziękczynienia za pontyfikat Jana Pawła II. Koncert Maryjny „Jej serce połączony był z prezentacją multimedialną. Wystąpił Chór Kameralny w Cisnej, a po nim – jako gwiazda wieczoru – zespół muzyczny w składzie: Witek Wilk – perkusja i Dorota Zaziąbło – fortepian.

7 stycznia 2007 r. w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek. Koncert rozpoczął Chór Kameralny z Cisnej pod dyrekcją p. Marii Hartman, który wykonał znane kolędy polskie. W repertuarze znalazło się również miejsce na kolędy starochrześcijańskie i łemkowskie.
Głównym gościem wieczornego spotkania był pochodzący z Bielska–Białej zespół Anti Babylon System z liderem i wokalistą Pawłem Kurzem a także specjalni goście, znani z koncertu październikowego w Cisnej – Dorota Zaziąbło i Witek Wilk. Muzycy obok dość oryginalnych i niespotykanych wersji i aranżacji znanych kolęd i pastorałek podzielili się jak chlebem swoją wiarą, dając szczególne świadectwo nadziei, która rodzi się w sercach naszych wraz z przyjściem Jezusa na świat. Paweł Kurz w swoim świadectwie podkreślił, jak wiele dobrego uczynił Jezus w jego poranionym i odwróconym od Boga życiu. Ukazał tę jedyną i istotną prawdę, że to sam Jezus Chrystus wyzwolił go z nałogów i życia w grzechu oraz dał mu łaskę powołania do założenia wspólnoty małżeńskiej i życia w rodzinie. Witek Wilk w podsumowaniu podkreślił dobro, które stało się udziałem młodzieży naszej parafii, uczestniczącej w rekolekcjach przed sakramentem bierzmowania w Rzepedzi.
Na zakończenie jeden z muzyków zespołu poprowadził modlitwę oddania życia Jezusowi Chrystusowi.

W dniach 1-3 maja 2008 r. w parafii pw. św. Stanisława Bpa w Cisnej odbyły się Dni Kultury Chrześcijańskiej. Program wypełniły: I Festiwal Piosenki Maryjnej z udziałem wykonawców z okolicznych parafii i zespołu „Jubileum” z Niska, projekcja filmu „Kto nigdy nie żył”, koncerty: Chóru Kameralnego z Cisnej oraz zaproszonych gości – zespołu „Full Power Spirit”, którego członkowie poprowadzili także sobotnie warsztaty muzyczne.

W dniu 17 stycznia 2010 r. w GCKiE w Cisnej odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek. We wspólnym koncercie udział wzięli: Zespół Folklorystyczny „Łopienka”, Chór Kameralny, dzieci i młodzież, schola parafialna pod kierunkiem ks. Janusza Marszałka oraz Bieszczadzka Rodzinka Muzykująca. Radością jest fakt, że wszystkie zespoły powstały z inspiracji i zaangażowania miejscowych pasjonatów śpiewu i muzyki i godnie reprezentują mieszkańców Gminy Cisna. W koncercie wzięło udział ok. 200 osób.
Zespól „Łopienka”, Chór Kameralny z Cisnej oraz schola i młodzież posługiwały wcześniej w kościele parafialnym w okresie Świąt Bożego Narodzenia: na czuwaniu przed Pasterką, w Uroczystość Objawienia Pańskiego oraz w Święto Chrztu Pańskiego.

8 maja 2010 r. o godz. 14.30 w GCKiE w Cisnej rozpoczął się II Festiwal Piosenki Religijnej „Cała piękna jesteś Maryjo. W Festiwalu wzięło udział 8 uczestników:
– w kategorii zespoły – dzieci z kl. „0” SP w Cisnej, uczennice kl. VI SP w Cisnej, uczennice Zespołu Szkół w Rzepedzi;
– w kategorii soliści: Jagoda Bryk, Martyna Komorowska, Magdalena Niemczyk, Magdalena Bodnar i Magdalena Łopatko.
Dzieci kl. „0” otrzymały wyróżnienie oraz nagrodę publiczności.
W kategorii zespołów dwa pierwsze miejsca otrzymały ex-aequo: SP w Cisnej i Zespół Szkół w Rzepedzi.
W kategorii solistów pierwsze miejsce zajęła Magdalena Łopatko, drugie miejsce zajęła Magdalena Bodnar, trzecie miejsce zajęła Jagoda Bryk a wyróżnienia otrzymały: Martyna Komorowska i Magdalena Niemczyk.
O godz. 18.00 rozpoczął się koncert ewangelizacyjny zespołu „Fioretti”. Bracia Franciszkanie, którzy przyjechali do naszej parafii z Seminarium w Krakowie zaprezentowali utwory muzyczne pełne radości, ciepła, spontaniczności i prostoty – w prawdziwym duchu Św. Franciszka. Były też utwory i piosenki z najnowszej płyty zespołu, piosenki medytacyjne i refleksyjne o sensie życia i prawdziwym odkrywaniu piękna Bożej miłości we współczesnym świecie.
W niedzielę – 9 maja 2010 r. bracia franciszkanie prowadzili w Cisnej akcję powołaniową, posługując muzycznie w czasie Mszy Św. o godz. 8.0, 9.30 – Przysłup i 11.15. Homilie głosił tego dnia o. Bartosz OFMConv – pochodzący z Jasła, który przedstawił grupę franciszkańską i przybliżał prawdę o Bogu tak bardzo nieznanym, który posunął się do największej ofiary – ofiary krzyża – jako dowodu miłości Boga do każdego z nas. Radość, spontaniczność, otwartość i prostota serca bardzo pięknie ukazały rys ducha franciszkańskiego. We wspólnej modlitwie prosiliśmy Boga o łaskę wytrwania dla wszystkich powołanych oraz o nowe liczne powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

W dniu 21 lipca 2010 r. w zabytkowej cerkwi pw. św. Paraskiewji w Łopience odbyło się czuwanie modlitewne poprzedzone koncertami Zespołu Folklorystycznego „Łopienka” oraz zespołu „Signum”, który wystąpił w składzie: Arek Nosek – gitara, śpiew; Marcin Halerz – konga, djembe, instrumenty perkusyjne; Piotr Kłeczek – saksofon i ks. Janusz Marszalek – instrumenty klawiszowe, djembe i śpiew.
Zespół „Signum” koncertował także na zakończenie Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów w Cisnej wraz z zespołem „Full Power Spirit”.

W dniu 17 października 2010 r. w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej odbył się Koncert Papieski pod hasłem: „Jan Pawel Ii – Odwaga Świętości”.
W ten piękny, jesienny wieczór wszyscy pragnęli pokłonić się Janowi Pawłowi II, który wśród licznych wypraw wakacyjnych po całym kraju znalazł czas, aby przejść pasmem Bieszczadów, a nawet kilkakrotnie zagościć w Cisnej. Tegoroczny plakat, informujący o Dniu Papieskim, zwraca uwagę na trzy wszystkim znane osoby, które Kościół ukazuje jako wzorce świętości: ks. Jerzego Popiełuszkę, ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego i Ojca Świętego Jana Pawła II.
Koncert poprowadzili uczniowie: Jan Koza i Aleksandra Kłeczek.
W czasie koncertu mogliśmy wysłuchać poezji połączonej z prezentacją multimedialną o Janie Pawle II, z pięknym podkładem muzycznym utworów Fryderyka Chopina. Wiersze Juliusza Słowackiego „Słowiański Papież”, Cypriana Kamila Norwida – „Moja piosnka”, Karola Wojtyły – „Myśląc Ojczyzna” oraz fragmenty z „tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II recytowały uczennice Zespołu Szkół w Cisnej: Monika Kawulicz i Ewa Sławińska. Jako pierwszy z wykonawców wystąpił Chór Kameralny „ALTER EGO” pod dyrekcją pani Marii Hartman. Następnie na scenie pojawił się Zespół Folklorystyczny „Łopienka”, na czele z kierownikiem zespołu – panią Haliną Rachwalską. Na zakończenie Koncertu wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Cisnej oraz Schola Parafialna pod kierunkiem ks. Janusz Marszałka.
Po zakończonym koncercie uczestnicy tradycyjnie już przeszli w milczeniu pod pomnik – obelisk upamiętniający pobyt Karola Wojtyły – Jana Pawła II w Cisnej, gdzie złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze oraz odmówili modlitwę o beatyfikację Jana Pawła II.

W dniu 1 maja 2011 r., w Święto Miłosierdzia Bożego przeżywaliśmy wielką uroczystość Beatyfikacji Papieża Jana Pawła II. W związku z tym wydarzeniem w naszej świątyni odprawiliśmy Mszę Św. dziękczynną za dar beatyfikacji o godz. 13.30, a o godz. 18.00 przeżywaliśmy Koncert Dziękczynny pt.: „Jan Paweł II – Santo Subito.
W koncercie wzięli udział wykonawcy: Chór Kameralny „Alter Ego” w Cisnej, Schola Parafialna „Inwencja”, Zespół Folklorystyczny „Łopienka” oraz Magdalena Łopatko i Roksana Chochoła. Wiersze recytowały: Monika Kawulicz i Ewa Sławińska. Całość prowadzili: Jan Koza i Aleksandra Kłeczek. W koncercie wzięli udział muzycznie: Piotr Gajda i ks. Janusz Marszałek.

W dniu 23 października 2011 r. o godz. 17.00 w świątyni parafialnej w Cisnej rozpoczął się Koncert Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”. Koncert prowadziły: Magdalena Niemczyk i Aleksandra Kłeczek. Utwory muzyczne były przeplatane wierszami z twórczości Jana Pawła II – Karola Wojtyły i o Janie Pawle II. Wiersze recytowała Ewa Sławińska. W koncercie wzięli udział wykonawcy: Zespół Folklorystyczny „Łopienka”, pod kierunkiem pani Haliny Rachwalskiej, Chór Kameralny „Alter Ego” w Cisnej, Zespół „Signum” w składzie: Marysia Piotrowska, Arek Nosek, ks. Janusz Marszałek oraz gościnnie Piotr Gajda i Hubert Kobus. Na zakończenie koncertu – już tradycyjnie, uczestnicy w ciszy przeszli pod pomnik – obelisk bł. Jana Pawła II, aby zapalić pamiątkowe znicze i złożyć wiązankę kwiatów.

W dniu 15 stycznia 2012 r., w kościele parafialnym w Cisnej przeżywaliśmy I Festiwal Słowiański Kolęd i Pastorałek „Gloria in exscelsis Deo. W Festiwalu wzięli udział rodzimi wykonawcy oraz zaproszeni goście. Pierwszymi wykonawcami były dzieci z kl. „0” i kl. I-III, reprezentujące SP przy Zespole Szkół w Cisnej. ze swoimi opiekunami: p. Anną Sławińską i p. Aleksandrą Drewniak. Dzieci zaśpiewały kolędy i pastorałki, które wykonywały w czasie przedstawienia wigilijnego, połączonego z Jasełkami w naszej szkole. Drugim wykonawcą był Zespół Folklorystyczny „Łopienka”, współgospodarz tej imprezy. Zespołem opiekuje się od strony muzycznej p. Marianna Jara. Kierownikiem zespołu jest p. Halina Rachwalska. Zespół powstał 5 lat temu i bardzo dobrze rozwinął się pod względem muzycznym. Nagrał dwie płyty, w tym ostatnią w listopadzie 2011 roku – z kolędami. Zespół koncertuje na Podkarpaciu, jest w tej chwili najprężniej działającym zespołem muzycznym, reprezentującym folklor naszego regionu oraz Gminę Cisna. Zespołowi towarzyszą muzycy: p. Marek – akordeon, p. Katarzyna – skrzypce, p. Dariusz – kontrabas i ks. Janusz – bęben, instrumenty perkusyjne.
Po zespole „Łopienka” pojawili się Gniewko i Jagoda Bryk – rodzeństwo, którzy z towarzyszeniem gitary Jagody wykonali dwie kolędy. Jako czwarty wykonawca, zaprezentowała się Dziecięca kapela i zespół śpiewaczy „TROHANIEC” z Lutowisk. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach. Opiekunem i kierownikiem muzycznym zespołu jest p. Marek Sokół, który kiedyś współpracował z Zespołem Łopienka”.
W następnej kolejności wystąpił Zespół Śpiewaczy „Widymo” z Sanoka. Kierownikiem zespołu jest p. Marianna Jara. Zespół zaprezentował kolędy regionu karpackiego. Kolejnym wykonawcą był Chór Kameralny „Alter Ego” z Cisnej, działający już przeszło 7 lat. Jest to pierwszy zespół śpiewaczy, który powstał w naszej społeczności. Chór występuje w wielu uroczystościach parafialnych i gminnych. Uświetnia ceremonie ślubne, do tej pory nagrał 2 płyty – ostatnią w listopadzie 2011 roku – „Pieśni rosyjskie”. Dyrygentem chóru jest p. Maria Hartman. Po chórze wystąpiła Kapela „Połoniny” z Lutowisk, która działa przy Gminnym Ośrodku Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach. Opiekunem i kierownikiem muzycznym zespołu jest p. Marek Sokół.
Nasz festiwal miał charakter ekumeniczny i międzynarodowy – gościliśmy jednego przedstawiciela zza wschodniej granicy, reprezentującego Kościół prawosławny. Bardzo serdecznie i ciepło został przyjęty zespół muzyczny „Łehka Doriżka” z Myszkowic, miejscowości na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim. Kierownikiem zespołu jest p. Sołomia Ścibajło, prywatnie córka p. Marianny Jara. Zespół wykonał tradycyjne kolędy ukraińskie. Na zakończenie wystąpiła Schola Parafialna z Cisnej. Schola działa przy parafii od 5 lat, uczestniczyła w Festiwalach i przeglądach Piosenki Religijnej w Czarnej, w Wołkowyi. Posługuje przy naszej świątyni, bierze udział w licznych wieczornicach i koncertach: Koncert Dziękczynny za Beatyfikację, Koncert Papieski, Wieczornice z racji Święta Niepodległości, Adoracje w Wielki Czwartek i Piątek oraz Czuwanie przed Żłóbkiem Dzieciny. Wraz ze scholą pojawili się młodzi muzycy, którzy towarzyszyli na instrumentach: Ola na gitarze, Piotrek na dżembe i instrumentach perkusyjnych oraz Monika na gitarze basowej. Ze scholą występował, grając na instrumentach klawiszowych, ks. Janusz Marszalek.
Nasz Pierwszy Festiwal miał charakter przeglądu. Każdy z uczestników po występie otrzymał pamiątkowego aniołka malowanego na desce, album oraz dyplom uczestnictwa. Jedynym elementem konkursowym była nagroda publiczności. Widzowie wybrali zwycięzcę: została nim Dziecięca kapela i zespół śpiewaczy „Trohaniec” z Lutowisk, która wyprzedziła zajmujące ex aequo drugie miejsce Zespół „Widymo” z Sanoka i Scholę Parafialną z Cisnej. Po zakończonym festiwalu uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, przygotowany dla nich w GCKiE w Cisnej.

W dniu 11 listopada 2012 r. obchodziliśmy 94 rocznicę odzyskania wolności przez Polskę. Święto Niepodległości. Co roku, obok Koncertu Papieskiego w październiku, organizowana jest Wieczornica Patriotyczna. Spotkanie składało się z dwóch części: w pierwszej dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Cisnej przedstawiły program słowno-muzyczny, podkreślający charakter tego święta. W drugiej części wystąpił zespół „Apostolos” z Przemyśla, zdobywca I Nagrody na Festiwalu Piosenki Religijnej w Przemyślu. W skład zespołu wchodzą animatorzy i kandydaci na animatora Ruchu Apostolstwa Młodzieży /RAM/. Zespół pod kierunkiem Marysi Piotrowskiej wykonał 9 utworów muzycznych. W trakcie koncertu animatorzy przedstawili zespół, dali świadectwo oraz podzielili się osobistymi refleksjami nad przeżywaniem Święta Niepodległości w naszym kraju.

W dniu 27 kwietnia 2014 r., w Niedzielę Bożego Miłosierdzia przeżywaliśmy wielką radość i wdzięczność z kanonizacji Dwóch Papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. W tym dniu, o godz. 13.00 w kościele parafialnym w Cisnej, sprawowana była Msza Św. dziękczynna za dar kanonizacji. Wieczorem rozpoczął się Koncert Papieski w plenerze /ołtarz polowy przy kościele/. W koncercie udział wzięli: dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Cisnej, Zespól Folklorystyczny „Łopienka” i Chór Kameralny „ALTER EGO” z Cisnej.
Po koncercie uczestnicy przeszli pod Pomnik-Obelisk Jana Pawła II, gdzie przedstawiciele poszczególnych zespołów złożyli kwiaty, zapalili znicze i w modlitwie podziękowali za dar Kanonizacji i przykład świętości życia Papieża-Polaka.

W dniu 25 stycznia 2015 r. w kościele parafialnym w Cisnej odbył się IV Międzynarodowy i Ekumeniczny Festiwal Kolęd i Pastorałek: „Gloria in excelsis Deo, z udziałem przedstawicieli Kościoła katolickiego i prawosławnego. W tegorocznym festiwalu wystąpiło 9 zespołów z Polski, Ukrainy i Słowacji: Zespół Folklorystyczny „Łopienka” z Cisnej, Zespół „Šiňava” ze Sniny (Słowacja), Zespół „Tarnowcoki” z Tarnowca, Chór Parafialny – Jankowce-Glinne, Zespół „Rusinja” z Humennego (Słowacja), Chór Kameralny „Alter Ego” z Cisnej, Zespół „Kyćara” ze Sniny (Słowacja), Zespól „Widymo” z Sanoka (Słowacja), Chór „Stavros” ze Lwowa (Ukraina).
Prezentację rozpoczęły dzieci z przedszkola, z klasy „0” oraz Szkoły Podstawowej. Patronat medialny objęło Archidiecezjalne Radio FARA.