Parafia 2017

15 stycznia

W dniu dzisiejszym odbył się VI Międzynarodowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w naszej świątyni. Zaproszone zespoły z Polski, Słowacji i Ukrainy, zaprezentowały kolędy i pastorałki przy licznie zgromadzonej publiczności. Wykonawcy otrzymali dyplomy uczestnictwa i pamiątkowe trofea. Po festiwalu wspólne biesiadowanie w Centrum Kultury zakończyło czas kolędowania.

 

17 marca

Kilkuosobowa grupa z naszej parafii wzięła udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z Przysłupia do Wetliny. Uczestnicy w nocnej wędrówce liczącej około 10 kilometrów, rozważali poszczególne stacje męki i śmierci Pana Jezusa. Głębokie przeżycie tego wydarzenia pozostanie w pamięci uczestników do końca życia.

 

25 – 27 marca

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne pod hasłem: „Idźcie i głoście Ewangelię” prowadził ks. Robert Płachta z parafii Chrystusa Króla w Sanoku. Główną postacią rozważań rekolekcyjnych był św. brat Albert Chmielowski. Podsumowaniem rekolekcji była wielkopostna spowiedź.

 

30 kwietnia

Wspólnota parafialna wzięła udział w I Narodowym Dniu czytania Biblii. Po każdej Mszy świętej przed Najświętszym Sakramentem rozważane były fragmenty Pisma Świętego. Na zakończenie nabożeństwa, każdy uczestnik wybrał sobie fragment Słowa Bożego do rozważania i medytacji na cały rok.

 

8 maja

Uroczystości odpustowej patrona parafii św. Stanisława B.M przewodniczył ks. Robert Płachta. W wygłoszonej homilii ukazał nam świętego jako opiekuna na współczesne czasy. W uroczystości uczestniczyli również kapłani z dekanatu Lesko na czele z ks. dziekanem Mieczysławem Bąk. Po Eucharystii odbyła się procesja wokół świątyni. Na zakończenie wszystkim uczestnikom, kapłan udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na pracę i znojny trud.

 

14 maja

Uroczysty dzień I Komunii Świętej obchodziły dzieci kl. III Szkoły Podstawowej. Do sakramentu przystąpiło 9 dzieci z naszej parafii. Rodzice przybrali odświętnie świątynię a dzieci przygotowały liturgię Mszy świętej. Na zakończenie Eucharystii dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki.

 

20 maja

W 30 – rocznicę powstania parafii Mchawa, młodzież kl. III gimnazjum z naszej parafii, uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej, podczas której ks. abp Józef Michalik udzielił młodym kandydatom sakramentu bierzmowania. Z tej okazji młodzież otrzymała pamiątkowe obrazki i krzyżyki. Na drogę życia Darami Ducha Świętego ks. arcybiskup udzielił wszystkim uczestnikom uroczystości pasterskiego błogosławieństwa.

 

9 czerwca

W ramach diecezjalnej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne odbyła się w naszej parafii całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Wierni mieli możliwość w odpowiednich dla siebie godzinach modlić się w wyznaczonej intencji.

 

30 września

Delegacja Róż Różańcowych naszej parafii wzięła udział w pielgrzymce różańcowej do Jarosławia. Hasłem pielgrzymki były słowa: „Idźcie z różańcem w ręku i głoście”. Po powitaniu w jarosławskim Opactwie, pielgrzymi wysłuchali konferencji o życiu chrześcijanina według orędzia fatimskiego. Po wysłuchanych katechezach procesyjnie przeszli do jarosławskiej kolegiaty gdzie wzięli  udział we Mszy świętej pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala.

 

7 października

W święto Matki Bożej Różańcowej, na zakończenie 100. rocznicy Objawień Fatimskich odbyła się w naszej parafii ogólnopolska inicjatywa „Różaniec do granic”. Nasz kościół parafialny był jednym z 26 kościołów stacyjnych w archidiecezji przemyskiej. W akcji wzięli udział harcerze wraz z kapelanem ks. Piotrem Krzych oraz pielgrzymi z dekanatu Pruchnik i Grabownica oraz parafii Baligród i Mchawa. We Mszy świętej koncelebrowanej uczestniczyli: ks. Julian Tarnawski z par. Humniska, ks. Krzysztof Szybiak z par. Jodłówka, ks. Dominik Majchrowicz z par. Pruchnik, ks. Mirosław Augustyn z par. Baligród, ks. Bogusław Zajdel z par. Jabłonka. Eucharystii przewodniczył ks. Edward Stępień dziekan dekanatu Grabownica a homilię wygłosił ks. Zbigniew Łuc prob. parafii Cisna.

 

14 – 15 października

Fundacja DABAR Dialog Kultur i Religii Pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji zorganizowała na terenie naszej parafii Sympozjum Przyrodnicze „Piękno Bieszczadów – dar i zobowiązanie w świetle Laudato si”. Sympozjum rozpoczęła Msza święta w kościele parafialnym w Cisnej pod przewodnictwem ks. kard. Gerharda Müllera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary (2012-2017). W czasie Sympozjum swoje referaty przedstawili między innymi: prof. dr hab. Jan Szyszko – minister środowiska, dr Jerzy Kwieciński – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, prof. dr hab. Tomasz Zawiło-Niedźwiecki – zastępca dyrektora Lasów Państwowych i inni.

W niedzielę uroczystą sumę w kościele parafialnym odprawił i homilię wygłosił ks. kard. G. Müller pt. „Piękno Bieszczad – znaki obecności Stwórcy odkrywane przez Karola Wojtyłę”.

Atrakcjami sympozjum były: przejazd Kolejką Bieszczadzką Majdan-Cisna, wizyta w cerkwi grekokatolickiej w Łopience, zwiedzanie Izby Pamięci Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy.

 

10 – 11 listopada

W przeddzień 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości wspólnota parafialna uczestniczyła w Eucharystii w intencji poległych w obronie małej Ojczyzny. Następnego dnia na wzgórzu Betlejemka została uroczyście odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa poległym w obronie Cisnej i okolic.